Witamy na stronie poświęconej lekowi Durogesic®

Jesteśmy przekonani, że informacje zawarte na tej stronie, okażą się dla Państwa przydatne w codziennej praktyce lekarskiej.

Logowanie

rrrr-mm-dd
Zapamiętaj mnie
Masz problem z zalogowaniem w serwisie?
Skorzystaj z formularza kontaktowego!

Polityka prywatności

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. troszczy się o kwestie dotyczące prywatności, dlatego chcemy poinformować Cię w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze praktyki związane z informacjami, które my lub nasi dostawcy usług zbieramy za pośrednictwem niniejszej strony internetowej lub usług internetowych (m.in. na przykład mobilnej strony internetowej lub aplikacji), którą zarządzamy lub kontrolujemy, a z której nastąpiło przekierowanie do niniejszej Polityki prywatności (zwanych dalej “Stroną”). Poprzez podanie danych osobowych nam lub za pośrednictwem Strony, wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Polityki prywatności.

ZBIERANIE INFORMACJI

Przekazywane przez Ciebie informacje

W niektórych sekcjach Strony możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych, aby umożliwić Ci korzystanie ze specyficznych funkcji (np. newslettery, wskazówki/odsyłacze, wykonanie zamówienia) lub udział w naszych akcjach (np. konkursy lub inne promocje). Za każdym razem otrzymasz informację określającą konieczność lub fakultatywność podania danych.

Możemy łączyć dane, które przekazujesz, z innymi danymi, które otrzymaliśmy od Ciebie w Internecie oraz poza nim, włączając w to na przykład historię Twoich zakupów. Możemy je także łączyć
z informacjami, które uzyskaliśmy od Ciebie z innych źródeł, np. innych spółek operacyjnych Johnson & Johnson, źródeł informacji publicznie dostępnych (m.in. danych dostępnych z Twoich publicznie dostępnych profili w mediach społecznościowych), oraz innych stron trzecich.

Bierne zbieranie i wykorzystanie informacji

Podczas poruszania się po Stronie, niektóre informacje mogą zostać zebrane w sposób pasywny (czyli bez ich aktywnego przekazania przez użytkownika) z wykorzystaniem różnych technologii i środków, takich jak adresy IP, pliki „cookie”, znaczniki internetowe, oraz przez zbieranie danych nawigacyjnych.

Prosimy o przeczytanie Polityki cookie i Aneksu A opisującego kategorie stosowanych plików cookie. oraz innych technologii śledzenia. W Polityce cookie znajdziesz również informacje dotyczące możliwości zablokowania wszelkich plików „cookie” i technologii śledzenia, jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zastosowanie. Jeżeli nie zablokujesz jakiejś technologii śledzenia, uznamy, że wyrażasz zgodę na jej stosowanie.

W jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy informacje

Wykorzystujemy i udostępniamy informacje, które nam podajesz, w sposób określony w momencie zbierania informacji.

Informacje uzyskane od Ciebie lub na Twój temat wykorzystujemy także:

 • aby odpowiadać na Twoje zapytania i wykonywać działania na Twoje życzenie, np. wysyłając dokumenty lub powiadomienia w formie wiadomości e-mail;
 • aby wysyłać Ci ważne informacje dotyczące relacji między Tobą a nami lub Stroną, zmian dotyczących warunków, polityk i/lub innych informacji związanych z administracją;
 • a także, w celach biznesowych, takich jak analiza danych, audyty, tworzenie nowych produktów, ulepszanie naszej strony internetowej, ulepszanie naszych produktów i usług, identyfikowanie trendów związanych z użytkowaniem Strony, personalizowanie Twojego doświadczenia związanego ze Stroną poprzez prezentowanie produktów i ofert dostosowanych do Ciebie, oraz określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych.

Dane zebrane za pośrednictwem Strony możemy przekazywać:

 • naszym partnerom stanowiącym stronę trzecią, wraz z którymi oferujemy wspólnie reklamowane lub firmowane markami promocje;
 • naszym dostawcom usług stanowiącym stronę trzecią, którzy zapewniają usługi takie jak moderowanie i hosting stron internetowych, hosting aplikacji mobilnych, usługi IT, obsługa klienta, usługi dostarczania wiadomości e-mail i bezpośredniego dostarczania poczty, przetwarzanie kart kredytowych, usługi audytorskie i inne usługi, w celu umożliwienia im wykonania usługi;
 • oraz, stronie trzeciej w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, utworzenia spółki typu joint venture, cesji, przekazania, lub innych dyspozycji dotyczących całości lub dowolnej części przedsiębiorstwa, majątku lub kapitału akcyjnego (także w związku z wszelkimi działaniami związanymi z bankructwem lub podobnym postępowaniem).

Ponadto, wykorzystujemy i udostępniamy informacje zebrane za pośrednictwem Strony w miarę konieczności lub stosowności: (a) zgodnie ze stosownymi przepisami, włączając w to przepisy obowiązujące poza granicami Twojego kraju zamieszkania; (b) aby zastosować się do procedury prawnej; (c) aby ustosunkować się do żądań ze strony władz publicznych i rządowych, włącznie z władzami publicznymi i rządowymi obowiązującymi poza Twoim krajem zamieszkania; (d) w ramach wprowadzania w życie naszych warunków; (e) aby chronić działania nasze oraz dowolnej z naszych spółek stowarzyszonych; (f) aby chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub mienie nasze, i/lub naszych spółek stowarzyszonych, Twoje, a także innych; oraz (g) aby umożliwić nam skorzystanie z wszelkich możliwych środków prawnych lub ograniczenie szkód, które moglibyśmy ponieść. Za Twoją zgodą możemy także wykorzystać i udostępniać informacje zebrane za pośrednictwem Strony na inne sposoby.
W sytuacjach, w których jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, przed udostępnieniem Twoich danych innym podmiotom, w tym także podmiotom wymienionym w treści niniejszej Polityki, zwrócimy się do Ciebie o wyrażenie na to zgody.

Wykorzystujemy i udostępniamy również informacje zbierane biernie zgodnie z powyższym opisem zawartym w punkcie “Bierne zbieranie i wykorzystanie informacji”, oraz w każdym innym celu, za wyjątkiem wszelkich stosownych przepisów (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani traktować takie informacje jako dane osobowe). Ponadto, możemy wykorzystywać i udostępniać informacje w formie nie umożliwiającej identyfikacji osób, które dotyczą, w dowolnym celu. Jeżeli połączymy informacje w formie, która nie umożliwia identyfikacji z informacjami, które to umożliwiają (np. poprzez połączenie Twojego imienia z Twoją lokalizacją geograficzną), będziemy traktować połączone informacje jako dane osobowe przez cały czas ich połączenia.

STRONY I USŁUGI STRON TRZECICH

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy, jak również my nie jesteśmy odpowiedzialni za prywatność, informacje, a także praktyki żadnej ze stron trzecich, włączając w to dowolną ze stron trzecich zarządzających dowolną ze stron lub usług internetowych (w tym między innymi wszelkimi aplikacjami) dostępnych za pośrednictwem niniejszej Strony, a także strony lub usługi internetowej, do której link zawiera Strona. Dostępność lub uwzględnienie linka do dowolnej takiej strony lub usługi internetowej na niniejszej Stronie nie oznacza aprobaty dla niej ze strony naszej, ani naszych spółek stowarzyszonych.

BEZPIECZEŃSTWO

Wykorzystujemy uzasadnione organizacyjne, techniczne oraz administracyjne środki w celu ochrony kontrolowanych przez nas danych osobowych. Niestety, żaden sposób przesyłania danych przez Internet, ani żaden system przechowywania danych nie jest w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa. Jeżeli masz powód, aby uważać, że Twoja interakcja z nami przestała być bezpieczna (jeśli na przykład uważasz, że bezpieczeństwo Twojego konta u nas zostało naruszone), powiadom nas
o zaistniałym problemie kontaktując się z nami zgodnie z treścią poniższej sekcji “Skontaktuj się z nami”.

WYBÓR I DOSTĘP

Opcje wyboru dotyczące wykorzystania przez nas i udostępniania Twoich danych osobowych

Dajemy Ci wybór w zakresie wykorzystania i udostępniania przez nas Twoich danych osobowych
w celach marketingowych. Masz następujące opcje:

 • Otrzymywanie od nas komunikacji marketingowej: Jeśli nie chcesz już być odbiorcą komunikacji marketingowej od nas w przyszłości, możesz z niej zrezygnować, kontaktując się z nami kontaktując się z nami za pomocą formularza
  „kontakt”. W swojej wiadomości podaj swoje imię i nazwisko, określ formę lub formy komunikacji marketingowej, której nie chcesz już być odbiorcą, oraz podaj adres lub adresy, na które jest ona wysyłana. Jeśli na przykład nie chcesz już otrzymywać od nas e-maili lub przesyłek pocztowych, to powiedz nam o tym, podaj swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail lub adres pocztowy. Ponadto, możesz zrezygnować z otrzymywania od nas e-maili marketingowych postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z otrzymywania takich e-maili zawartych
  w każdej z tych wiadomości.
 • Otrzymywanie od nas przypomnień:Jeśli nie chcesz już w przyszłości otrzymywać od nas przypomnień medycznych, możesz zrezygnować z otrzymywania ich kontaktując się z nami za pomocą formularza „kontakt”. W swojej wiadomości podaj swoje imię i nazwisko oraz podaj adres e-mail lub numer telefonu, na który otrzymujesz od nas przypomnienia.
 • Udostępnianie przez nas danych osobowych spółkom stowarzyszonym i partnerom stanowiącym strony trzecie: Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na dalsze udostępnianie danych osobowych naszym spółkom stowarzyszonym i/lub partnerom stanowiącym osoby trzecie do ich celów marketingowych, możesz z tego udostępniania zrezygnować kontaktując się z nami za pomocą formularza „kontakt”. W swojej wiadomości zadeklaruj, że nie chcesz, abyśmy od tej pory udostępniali Twoje dane osobowe naszym spółkom stowarzyszonym i/lub partnerom stanowiącym osoby trzecie do ich celów marketingowych, podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Postaramy się dostosować do Twoich życzeń w miarę wykonalności i w granicach rozsądku. Zwróć uwagę, że jeśli zrezygnujesz zgodnie z powyższymi instrukcjami, możemy nie być w stanie usunąć Twoich danych osobowych z baz danych naszych spółek stowarzyszonych, którym udostępniliśmy już Twoje dane (tj. na dzień wdrożenia Twojej rezygnacji). Zwróć także uwagę, że jeśli zrezygnujesz
z otrzymywania od nas wiadomości związanych z marketingiem, nadal możemy Ci przesyłać ważne wiadomości dotyczące transakcji oraz administracji, z otrzymywania których nie możesz zrezygnować.

Jak uzyskać dostęp, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe

Jeśli chcesz sprawdzić, skorygować, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe, które zostały podane za pośrednictwem Strony, skontaktuj się z nami za pomocą formularza „kontakt”. Postaramy się dostosować do Twoich życzeń w miarę wykonalności w granicach rozsądku. Możesz także odwiedzić Stronę, aby zaktualizować swój profil.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, jeżeli dłuższy okres przechowywania nie jest wymagany lub dozwolony przez przepisy prawne, albo w celu wypełnienia obowiązków prawnych w inny sposób.

KORZYSTANIE ZE STRONY PRZEZ NIELETNICH

Strona nie jest przeznaczona dla osób w wieku poniżej 13 roku życia, w związku z czym prosimy osoby w takim wieku o niepodawanie na Stronie danych osobowych.

TRANSFER ZA GRANICĘ

Twoje dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym posiadamy oddział lub dostawcę usług, a poprzez korzystanie z naszej Strony lub poprzez wyrażenie na naszą rzecz zgody (w przypadku istnienia stosownych przepisów prawnych), zgadzasz się na transfer informacji do krajów poza swoim krajem zamieszkania, włączając w to Stany Zjednoczone, które mogą zapewniać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w Twoim kraju. Jednakże przekazanie Twoich danych do kraju niezapewniającego poziomu ochrony danych osobowych odpowiedniego do wymaganego na terytorium Polski będzie mogło mieć miejsce wyłącznie po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń w państwie docelowym i przy zachowaniu wymogów określonych w polskich przepisach o ochronie danych osobowych.

DANE WRAŻLIWE

Za wyjątkiem wyraźnej prośby lub zachęty, prosimy o nie wysyłanie nam, oraz nie ujawnianie żadnych wrażliwych danych osobowych (np. informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, przekonaniami politycznymi, religią lub innymi wierzeniami, zdrowiem, karalnością lub przynależnością do związku zawodowego) na Stronie lub za jej pośrednictwem, oraz w dowolny inny sposób. Jeśli zapytamy lub zachęcimy Cię do podania danych wrażliwych, dokonamy tego za Twoją pisemną zgodą lub w sytuacji, w której jest to dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy dokonywać zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zwróć uwagę na “DATĘ OSTATNIEJ AKTUALIZACJI” w górnej części niniejszej strony, aby uzyskać informację o dacie ostatniej modyfikacji. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej Polityki prywatności wchodzą w życie wraz z chwilą opublikowania na Stronie zaktualizowanej Polityki prywatności. Jeśli korzystasz ze Strony po wprowadzeniu takich zmian, to oznacza to, że akceptujesz zaktualizowaną Politykę prywatności.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub pisząc na poniższy adres:

Janssen Cilag Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

Nota prawna

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza bezwarunkową akceptację zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na stosowanie poniższych zasad, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

Cała zawartość niniejszej strony internetowej jest własnością i pozostaje pod kontrolą Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000143626 kapitał zakładowy 25.050.500, NIP 522-26-65-719jako serwis informacyjny dla użytkowników w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona przez prawa autorskie w Polsce i na świecie. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania materiałów ze strony internetowej mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Nie jest dozwolone jakiekolwiek modyfikowanie lub dalsze reprodukowanie zawartości. Zawartość nie może być kopiowana ani wykorzystywana w żaden sposób.  Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, szata graficzna oraz inne prawa własności intelektualnej, takie jak patenty lub wzory przemysłowe, wykorzystane lub przedstawione na niniejszej stronie są zastrzeżone oraz chronione prawem w Polsce i na całym świecie. Zabrania się wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody Janssen – Cilag Polska Sp. z o.o. wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. dokłada odpowiednich starań, aby na stronie znajdowały się informacje aktualne i dokładne, ale nie daje żadnych gwarancji lub zabezpieczeń, co do dokładności, aktualności i kompletności dostarczonych informacji. Jannsen-Cilag Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie, za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych ze strony, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę, ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu użytkownika do tej strony internetowej lub jego braku.

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron. Janssen –Cilag Polska Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialne za treść stron, do których te linki/odnośniki prowadzą i nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam treści, ani ich wykorzystanie przez użytkownika. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody użytkowników niniejszej strony internetowej.

Żadne informacje przekazywane przez użytkownika strony, w tym pytania, uwagi, sugestie lub podobne informacje dotyczące strony, produktów lub działalności Janssen – Cilag Polska Sp. z o.o., nie będą traktowane jako informacje poufne, a Janssen – Cilag Polska Sp. z o.o. nie będzie posiadać jakichkolwiek zobowiązań w odniesieniu do tego rodzaju informacji („Materiały”). W przypadku zamieszczenia przez użytkownika Materiałów na stronie, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że korzystanie z Materiałów przez Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. lub osoby trzecie nie będzie naruszać żadnych praw użytkownika ani praw osób trzecich. Zamieszczając na stronie Materiały lub w inny sposób przekazując je, użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i informacje w nich zawarte, włączając w to ich prawdziwość i dokładność. Z chwilą zamieszczenia Materiałów na stronie, użytkownik udziela Janssen – Cilag Polska Sp. z o.o. oraz spółkom z korporacji Johnson & Johnson nieodpłatnej licencji do korzystania z Materiałów w nieograniczonym czasie i przestrzeni na następujących polach eksploatacji: utrwalanie lub zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu w kraju lub za granicą, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy, rozpowszechnianie utworu, w tym jego publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie w każdy sposób i każdą techniką, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Równocześnie użytkownik udziela Janssen – Cilag Polska Sp. z o.o. i spółkom z korporacji Johnson & Johnson prawa do wykonywania i zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych i autorskich praw osobistych do utworów zawartych w Materiale oraz do korzystania z takich utworów bez podawania nazwiska twórcy. Użytkownik udziela zgody na korzystanie przez Janssen – Cilag Polska Sp. z o.o. i spółki z korporacji Johnson & Johnson przez nieograniczony czas ze wszelkich informacji, pomysłów, koncepcji, know-how i technik zawartych w Materiałach w dowolnym celu, w tym między innymi w celu opracowywania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wykorzystujących tego rodzaju informacje oraz w materiałach promocyjnych Janssen – Cilag Polska Sp. z o.o. i spółek z korporacji Johnson & Johnson. Z tego tytułu, jak również z tytułu udzielenia licencji określonej powyżej, użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia.

Niniejsza strona internetowa jest stworzona jako serwis dla odwiedzających ją osób. Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikowania lub uzupełniania zawartości niniejszej strony w każdym momencie, z dowolnego powodu, bez konieczności informowania o tym fakcie jej użytkowników.

Wszelkie dane osobowe przekazywane za pomocą niniejsze strony internetowej przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 – Prawo Farmaceutyczne oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2003 w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych firma Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące podejrzeń wystąpienia działań niepożądanych produktów leczniczych Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.. Sposób zgłaszania opisany jest na stronie głównej naszego serwisu, w zakładce Kontakt z nami.

Żadna informacja zamieszczone w serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Korzystając z serwisu zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obwiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania z serwisu bez konieczności powiadomienia o tym fakcie.

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ma również prawo do zaprzestania udostępniania niektórych działów serwisu w przypadku ich wykorzystywania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszymi warunkami oraz zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

Korzystanie z serwisu po wprowadzeniu przez Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. zmian traktowane będzie jako wyrażenie zgody na ich treść.

Materiały zawarte na niniejszej stronie przeznaczone są dla użytkowników z Polski, posiadających prawo do wykonywania zawodu lekarza lub prowadzących obrót produktami leczniczymi.

© Copyright: Janssen – Cilag Polska Sp. z o.o.